Vi förstärker vår produktion och behöver utöka vår monterings avdelning med två nya montörer. Samtidigt behöver vi en ersättnings rekrytering till
vår kantpressavdelning. Läs mer om tjänsterna här.